Privacyverklaring

Bedboshuisjes.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de website bedenboshuisjes.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden, tenzij wij op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken aan een daartoe bevoegde autoriteit.

Wij verwerken persoonsgegevens op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de aanverwante geldende wet- en regelgeving stelt.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Wij verwerken alleen de volgende, strikt noodzakelijke, persoonsgegevens van de contactpersoon:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Email adres
Telefoonnummer
Overige persoonsgegevens die u bij het contact actief aan ons verstrekt
DOEL VAN DE VERWERKING

Wij verwerken deze persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening en uw reservering, u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, onderhoud en verbetering van onze website.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De bewaartermijn is maximaal 2 jaar, tenzij anders wettelijk verplicht.

INZAGE,CORRECTIE,VERWIJDEREN

U heeft het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek richten aan info@bedenboshuisjes.nl. Bedboshuisjes.nl zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

KLACHT

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u bij ons melden via het contactformulier op deze website. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende organisatorische en technische maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons. op via info@bedenboshuisjes.nl.

COOKIEVERKLARING

Wij gebruiken geen technische, functionele of tracking cookies.