Onze reserveringsvoorwaarden

Reservering gebeurt na ontvangst van het voorschot, deze wordt door ons schriftelijk aan u bevestigd.

De aanbetaling bedraagt 20% van de totale factuur, te voldoen binnen 7 dagen na reservering. De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan. Bij een reservering binnen 6 weken voor aankomst dient de totale factuur per omgaande te worden voldaan.

Beschikbaarheid van een boshuisje is pasgegarandeerd na tijdige ontvangst van de (aan)betaling.

Alle betalingen geschieden vooraf via een bankoverschrijving.
Abn-amro bank Nederland: NL57ABNA0109932641
(BIC: ABNANL2A)
t.n.v. Bed en Boshuisjes, Tilburg.
Graag met vermelding van de desbetreffende huurperiode